• Projekt 1

Rozwinięcie działalności eksportowej firmy EUPHORA i wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 1 164 195,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 567 900,00 PLN

Beneficjent: EUPHORA GRZEGORZ WNĘK SPÓŁKA JAWNA

  • Projekt 2

„Wdrożenie nowej technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych kosmetyków kolorowych”

Cel projektu: wdrożenie innowacji produktowej, w postaci wprowadzenia na rynek innowacyjnej linii kosmetyków kolorowych z wykorzystaniem formulacji nanostrukturalnych nośników lipidowych.

Działania przeprowadzone w ramach realizacji projektu przyczynią się do uzyskania następujących rezultatów:

- budowa innowacyjnej linii technologicznej w oparciu o nowoczesne maszyny i wytwarzaną wiedzę,

- zwiększenie oferty produktowej firmy,

- podniesienie efektywności działalności w oparciu o wdrożone wyniki prac B+R.

Wartość projektu: 7 630 255,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  3 433 614,75 zł

Beneficjent: EUPHORA GRZEGORZ WNĘK SPÓŁKA JAWNA